עמדות גורמים רשמיים

עמדת המועצה האזורית מגידו

המועצה האזורית מגידו, אשר ישוביה גובלים עם אתר "חגית", הממוקם בתחום השיפוט של מ.א חוף הכרמל מתנגדת בתוקף לתוכניות לאחסן קונדנסט באתר "חגית" ומתנגדת לתוכניות להקמת איזור תעשייה פטרוכימי במתחם.

המועצה האזורית מגידו הגישה עתירה לבג"ץ (2974/17) ביחד עם וועד מקומי בת שלמה והעמותה להגנת הסביבה כרמל מנשה.

ראש המועצה האזורית מגידו, מר איציק חולבסקי, מתנגד באופן אישי ונמרץ להכנסת קונדנסט לאתר "חגית" והוא פועל בנחישות ובמרץ רב לסיכול התוכנית.

איציק חולבסקי פועל מול גורמי מדינה, משתתף בהפגנות ובכנסים השונים באופן פעיל ונמנה על מובילי המאבק למיגור הסכנה.

 

מועצה אזורית מגידו לוגו רקע שקוף

עמדת עיריית יקנעם עילית

יקנעם עילית היא העיר היחידה והיישוב הגדול ביותר, הסמוך לאתר "חגית".

עיריית יקנעם הייתה שותפה למאבק הקודם והייתה חלק ממגישות העתירות הקודמות לבג"ץ.

בדיונים שהתקיימו במועצה הארצית לתכנון ובניה בחודש אפריל 2016, עיריית יקנעם לא שלחה נציג מטעמה.

בדיון שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ובניה בדצמבר 2016, ייצגו את העירייה מהנדסת העיר והיועצת המשפטית אשר הביעו התנגדות להנחת הצנרת בתחום השיפוט של יקנעם. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון, העירייה לא הביעה התנגדות ולא התייחסה לעניין אחסון הקונדנסט ב"חגית", כפי שעשו ראשי רשויות אחרים שנכחו בדיון.

עיריית יקנעם הצטרפה לעתירה הנוכחית לבג"ץ, לאחר לחץ של תושבי העיר על ראש העיר, מר סימון אלפסי.

עמדתה הרשמית של עיריית יקנעם היא התנגדות להקמת מיכל הקונדנסט באתר "חגית" והתנגדות להנחת צנרת גז וקונדנסט בתחום שיפוטה.

עיריית יקנעם

עמדת חברת "נובל אנרג'י"

חברת "נובל אנרג'י" תומכת בהקמת מיכל אחסון הקונדנסט באתר "חגית".
בתשובתה של "נובל אנרג'י" לעתירה שהוגשה לבג"ץ נכתב-

"...המשיבה (נובל אנרג'י) מבקשת להבהיר, שהקמת מיכל הגיבוי לאחסון קונדנסט באתר חגית, במיקום שיועד בתמ"א 37/ח להקמת מיכלי אגירת קונדנסט, היא בפירוש חלק מהתכנון שלה, ואף חלק חשוב."

"נובל אנרג'י" ביקשה לדחות את העתירה.

נובל-אנרגי

עמדת מועצה אזורית חוף הכרמל

המועצה האזורית חוף הכרמל, אשר בתחום השיפוט שלה נמצא אתר "חגית" הסכימה מתחילת הדרך להקמתם של "מתקנים לטיפול בגז הגולמי" באתר "חגית".

במכתב שהוציא ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, מר כרמל סלע, ביחד עם ראשי המועצות זכרון יעקב ופוריידיס, אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הם מציעים אחסון קונדנסט באתר "חגית" כ"חלופה הנכונה והיחידה במרחב".

המועצה האזורית חוף הכרמל לא שעתה לקריאות שעלו מתושבי היישוב בת שלמה, אשר אף הוא נמצא בתחום השיפוט שלה והסמוך לאתר "חגית" והוועד המקומי של בת שלמה הגיש ביחד עם "העמותה להגנת הסביבה כרמל מנשה" ומ.א מגידו עתירה לבג"ץ.

בתשובת של המועצה האזורית חוף כרמל לעתירה נכתב כך - "...המשיבות (קרי - מ.א חוף כרמל) מצטרפות לבקשת העותרות למתן צווים למניעת המשך דיונים ו/או מתן היתרים ברשות רישוי הגז ככל שהדבר נוגע להקמת מיכל קונדנסט באתר חגית, (כחלק מתוכנית פיתוח לוויתן) לאור פגם מהותי שנפל בתהליך האישור...". (ההדגשות במקור התשובה).

חוף כרמל

עמדת המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה תומך בהקמת מיכל לאחסון קונדנסט באתר "חגית".

במסמך שהוציא המשרד ביום 21.3.17 נכתב בין השאר - "עמדת המשרד להגנת הסביבה כי אין לאפשר גידול בפליטות מזהמים באזור מפרץ חיפה. אחסון קונדנסט עלול להביא לעלייה בפליטות בנזן, לכן בהתאם לעמדה זו לא ניתן לאשר אחסון קונדנסט בחוות המיכלים טרמינל קריית חיים ולא במתחם בז"ן.......על מנת להבטיח עמידה בתנאים אלה לרבות וויסות הזרמת הקונדנסט לבז"ן, יש להקים מיכל לאחסון קונדנסט באתר חגית."

תגובת המשרד להגנת הסביבה לתוכנית טלוויזיה "הצינור" ששודרה בערוץ 10 - "מיקומו של המיכל באזור חגית - שאינו סמוך למרכזי אוכלוסיה - מאפשר חשיפה נמוכה ביותר לציבור. ריכוזי הרקע של בנזן שם מזעריים, ותוספת קטנה ככל שתהיה, עדיין תהיה נמוכה מערכ היעד הבריאותיים."

לשיטתו של המשרד להגנת הסביבה - עלולות להיות פליטות בנזן ממיכל אחסון הקונדנסט ולכן אין לאחסן את החומר בקריית חיים ויחד עם זאת אפשר לזהם מקומות אחרים "שאינם סמוכים לריכוזי אוכלוסייה". המשרד להגנת הסביבה מתעלם מכ- 82,000 תושבים המתגוררים באזור חגית ומהמרחב הביוספרי שהקונדנסט יגרום לו נזק סביבתי.

המשרד להגנת הסביבה

עמדת משרד הבריאות

משרד הבריאות פרסם בחודש ספטמבר 2016 מסמך מטעמו, תחת הכותרת -"היבטים בריאותיים בנוגע לקונדנסט".

חוות הדעת של משרד הבריאות היא שהקונדנסט הינו חומר מסוכן - "הפקת הקונדנסט ואחסונו, עשויים לחשוף את העובדים ו/או את הציבור למגוון רחב של סכנות בריאותיות."

בנוסף, מציין משרד הבריאות כי קיימות סכנות בטיחותיות פוטנציאליות בזמן שינוע החומר ובעת תאונות ודליפות.

המלצות משרד הבריאות הן שיש להתייחס לקונדנסט כאל חומר מסוכן כאמור ב"חומק חומרים מסוכנים" ובהתייחסות המשרד לגבי אחסון החומר נכתב כך - "יש להגדיר מרחקי הפרדה מאיזור אחסון הקונדנסט אל מוקדי אוכלוסייה. יש להגדיר הגדרה ראשונית של מרחק שאינו נופל ממרחקי הפרדה עבור נפט, סולר, מזוט, גז או תוצרי זיקוק אחרים..."

לוגו משרד הבריאות 1

עמדת מועצה מקומית זכרון יעקב

במכתב שהוציא ראש המועצה המקומית זכרון יעקב, מר אלי אבוטבול, ביחד עם ראשי המועצות חוף הכרמל ופוריידיס, בשנת 2012, אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הם מציעים אחסון קונדנסט באתר "חגית" כ"חלופה הנכונה והיחידה במרחב".

המועצה המקומית זכרון יעקב תומכת בפעילות מטה זכרון יעקב להרחקת האסדות לטיפול בגז וקונדנסט ללב ים.

בתשובת של המועצה המקומית זכרון יעקב לעתירה נכתב כך - "...המשיבות (קרי - מ.מ זכרון יעקב) מצטרפות לבקשת העותרות למתן צווים למניעת המשך דיונים ו/או מתן היתרים ברשות רישוי הגז ככל שהדבר נוגע להקמת מיכל קונדנסט באתר חגית, (כחלק מתוכנית פיתוח לוויתן) לאור פגם מהותי שנפל בתהליך האישור...". (ההדגשות במקור התשובה).

לוגו זכרון יעקב

לא נהפוך לקורבן של תעשיות הגז והנפט!