מסמכים קשורים למאבק

לנוחות המתעניינים הועלו כאן מסמכים הקשורים למאבק.

ניתן למצוא כאן כתבי עמדה של מומחים שונים ונתונים כלליים על הקונדנסט.

 

חוות דעת של פרופ' רפי סמיט
חוות דעת דר' צור גלין - ראש אגף במשרד להגנת הסביבה
חוות דעת פרופ' יועד צור - ראש תכנית האנרגיה בטכניון
קריאה של הפורום הישראלי לשמירה על החופים
על הקונדנסט שבתוך הגז
הקונדנסט שבתוך הגז / חנה קופרמן ואלה נווה 25.3.16
מכתב איגוד ערים שרון - כרמל למשרד האנרגיה
מכתב שהוציא איגוד ערים שרון - כרמל אל מנכ"ל משרד האנרגיה: היבטים סביבתיים באסדות הגז וזיהום מהקונדנסט 2.8.17

עמוד הקלון

מסמכים אשר הציעו את אתר "חגית" כמקום מתאים לאחסון הקונדנסט או אשר תומכים בכך.

עמדת מועצה אזורית חוף כרמל במועצה הארצית
עמדת מ.א חוף הכרמל כפי שתועדה בפרוטקול המועצה הארצית. דבריו של סגן ראש המועצה. "...רק חגית, חגית, חגית".
אישור ה"מסמך" העקרוני" ובו הקמת מיכל ב"חגית"
המלצת המשרד להגנת הסביבה מחוז חיפה
עמדת חברת נובל אנרג'י
תשובת חברת נובל אנרג'י לעתירה שהוגשה לבג"ץ למניעת אחסון קונדנסט בחגית.

לא נהפוך לקורבן של תעשיות הגז והנפט!