מטרות המאבק

מטה המאבק האזורי "כרמל-יקנעם-מגידו" שם לנגד עיניו שתי מטרות עיקריות:

  1. אי הכנסת הקונדנסט ליבשה ואיסור מוחלט על שינועו בצינורות ו/או אחסונו במכלים ביבשה או באסדות טיפול, אלא על פי הבאר בים.
  2. מניעת הקמת מתקנים ומפעלים פטרוכימיים ליד תחנת הכוח "חגית" ו/או בכל שטח אחר בקרבת ישובים באזור.

מוזמנים לעקוב אחרינו

בריאות הציבור, בטיחותו וביטחונו - קודמים לכל

הנזק שעלול להיגרם מהחומר הנקרא "קונדנסט" הינו בלתי הפיך לתושבים, לחופים ולשמורות הטבע, לאוויר שאנו נושמים ולמים שאנחנו שותים.

הזרמת ואחסון קונדנסט למתקני אחסון ביבשה:

  1. עלולה לפגוע במי השתייה שלנו במקרה של דליפה של קונדנסט מצנרת אל מי התהום.
  2. תייצר תשתית ו"קרקע פוריה" להקמתם של אזורי תעשייה ומפעלים פטרוכימיים באזור. תעשייה, אשר תגרום לזיהום סביבתי ולסיכונים בריאותיים לאזרחים ופגיעה בחי ובצומח באזור היפהפה של שיפולי הכרמל ורמת מנשה.

 

אולם יש פתרון חלופי!

הצעתה הראשונה של חברת נובל אנרג'י למדינה היתה להפיק את הגז בשיטת האסדות הצפות FPSO.

בשיטה זו הגז נשאב למתקן קליטה וטיפול הנמצא מעל הבאר - 125 ק"מ מהחוף.

במתקן זה מתבצעת הפרדת הגז מהקונדנסט, משם מוזרם הגז ליבשה בצינור והקונדנסט מוטען ישירות מפי באר הקידוח על אוניות המובילות אותו לזיקוק במדינות היעד.

שיטת FPSO הינה הטכנולוגיה המתקדמת והנפוצה ביותר בעולם מזה 15 שנים. 

מטרותינו הסופיות הן:

 יש לפתוח את הדיון בעניין אופן הטיפול והאחסון של גז וקונדנסט ע"פ תמ"א 37/ח.

 

על הרשויות להשלים את כל הידע והמידע החסרים ולשתף את הציבור בשקיפות מלאה.

 

אנו תומכים בהפקת הגז והפרדתו מהקונדנסט מעל פי הבאר בשיטת FPSO וביצוא הקונדנסט מפי הבאר ללא הזרמתו וללא אחסונו ביבשה.

רוצים לחיות

לא נהפוך לקורבן של תעשיות הגז והנפט!