המאבק הנוכחי - כל הנתונים

רקע

בין השנים 2013 - 2015 ולאור תוכניות המועצה הארצית לתכנון ובניה להקים מתקני טיפול בגז ואחסון קונדנסט ביבשה, התנהל מאבק חברתי - ציבורי ובזירה המשפטית לביטולה של הגזירה הזו.

בהחלטת בג"ץ מיום 22.12.15  נקבע שיש לתת עדיפות להקמת המתקנים בים וחייב להביא את תמהיל המתקנים להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

"...מצאנו כי תמ"א 37/ח צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות שביקשו העותרים להציב בדרכה למעט בשני עניינים: הצורך באישור המועצה הארצית לתמהיל הפיתוח ואי עיגונה של החלטת המועצה הארצית ליתן עדיפות לטיפול מרבי בים בהוראות התוכנית." (מתוך החלטת בג"ץ)

למרות החלטת בג"ץ זו, החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה לאשר את "המסמך העקרוני" שהגישה חברת נובל אנרג'י ובכלל זה אישרה הוועדה להקים מיכל לאחסון קונדנסט באתר "חגית". כתוצאה מהחלטה עגומה זו, אשר תגרום לפגיעה בסביבה, בבריאות ותסכן עשרות אלפי תושבים, הוחלט לצאת למאבק חדש על מנת לסכל את ההחלטה ולמנוע אחסון קונדנסט ביבשה בכלל ובאתר "חגית" בפרט.

ניתן לקרוא על השתלשלות העניינים במאבק הקודם בקישור.

פעולות שנעשות במסגרת המאבק הנוכחי

להלן פירוט הפעולות שנעשו ונעשות כחלק מהמאבק הנוכחי.

 

הגשת עתירה לבג"ץ

לאור העובדה שהוגשו לוועדת התכנון המחוזית מסמכים אשר מצביעים על התוכניות להקמת מיכל אחסון קונדנסט באתר "חגית", מוגשת עתירה לבג"ץ ע"י מועצה אזורית מגידו, ועד מקומי בת שלמה והעמותה להגנת הסביבה כרמל-מנשה (בג"ץ 2974/17).

בתחילת חודש יולי 2017 הצטרפה גם עיריית יקנעם לעתירה כאחת העותרות וזאת לאחר קריאה של תושבי העיר לעירייה לפעול למען מניעת הקמת מיכל הקונדנסט באתר "חגית" הסמוך לעיר.

המשיבות לעתירה - המועצה הארצית לתכנון ובניה, משרד האנרגיה, רשות הרישוי למתקני גז, חברת נובל אנרג' בע"מ, איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון - כרמל, המועצה האזורית חוף כרמל, הומעצה המקומית זכרון יעקב.

על המשיבות נדרש להשיב לעתירה עד 21.6.17 ואושרו בקשות לדחיית מועד הגשת התשובות.

 

הקמת מטות מאבק

הוקמו מטות מאבק אזרחיים על ידי התארגנות של אזרחים בישובים השונים:

 • מטה יקנעם.
 • מטה כרמל - מנשה (ממשיך בפעילותו מהמאבק הקודם).
 • מטה זכרון יעקב (הפך למטה מרחבי) שעוסק בעיקר בפעילות הרחקת אסדות הגז.

ביצוע פעולות מחאה

התקיימו הפגנות בצמתים שונים באזור. במהלך ההפגנות נפרסו שלטים ופלריגים אשר מביעים את מחאת ודאגת התושבים מסכנות מיכל הקונדנסט שעומד לקום באתר "חגית".

חולקו עלוני הסברה ועמדות החתמה לתמיכה במאבק.

פעילות ברשת בכלל וברשת החברתית

כחלק מהמשימה להעלאת המודעות לנושא בקרב תושבי האזור ולרתום תושבים לפעולה אקטיבית בוצעו הפעולות הבאות על ידי צוותי המדיה של המטות השונים:

 • העלאת דפי פייסבוק ברשת החברתית.
 • פתיחת קבוצות ברשת החברתית אליהן הצטרפו תושבים.
 • הקמת אתרי אינטרנט שמטרתם אספקת מידע מדויק לציבור.
 • פרסום פוסטים וסרטונים להמחשת האסון המתקרב ואספקת מידע ונתונים.

 

פעילות הסברה

בוצעו ומתבצעות פעולות הסברה לציבור מתוך מטרה להעלות את הנושא למודעותו ועל מנת שהציבור יכיר את הסיכונים והסכנות שבתוכנית תמ"א 37 ח.

בין השאר בוצעו:

 • חוגי בית.
 • ערבי הסברה.
 • חלוקת עלוני הסברה.
 • הקמת אתר אינטרנט זה עם מידע רלוונטי.

פעילות שדולה ופנייה לגורמים פוליטיים ואחרים

מתבצעת פעילות ענפה מול גורמי שלטון - משרד האנרגיה ושר האנרגיה, ומול חברי כנסת מסיעות שונות של הבית על מנת להביע את מצוקת תושבי האזור ולנסות ולגייסם לטובת העניין לפעולה לשינוי התוכניות.

לא נהפוך לקורבן של תעשיות הגז והנפט!