איום הקונדנסט (Condensate)

מהו הקונדנסט ומהן ההשלכות של חשיפה למרכיביו?

הקונדנסט הוא תערובת נוזלית של חומרים מזהמים הנוצרת בזמן הפקת גז טבעי או נפט, ומשמשת לדילול נפט כבד, כחומר גלם להפקת דלקים או כחומר בעירה.

מדובר בתערובות נדיפות מאוד העלולות בדרך כלל להכיל חומרים רעילים ומסרטנים כגון ארסן, חומרים רדיואקטיביים, מתכות כגון כספית ועופרת, בנזן ושאר חומרים אורגניים נדיפים.

חשיפה לחומרים אלה מהווה סיכונים בריאותיים הכוללים פגיעה בכבד, בכליות במערכת החיסון ובמערכת העצבים המרכזית, סרטן, ואף מוות.

בנזן הוא חומר אורגני נדיף שהוכח כמסרטן בבני אדם

ארסן הוא ייסוד כימי רעיל ביותר אשר חשיפה ממושכת אליו עלולה לגרום לסרטן עור, שלפוחית השתן והריאות.

כספית נחשבת לכימיקל מזיק ביותר לבריאות הציבור, אשר שאיפת האדים שלו עלולה לגרום לנזקים חמורים במערכת העצבים, העיכול והחיסון, בנוסף לנזקים לריאות ולכליות, ואף למוות.


הקונדנסט נחשב כחומר מסוכן על פי "חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג 1993". לפיכך, על כל הגורמים המייצרים, מעבדים, מאחסנים, משנעים ומנפיקים קונדנסט להחזיק בהיתר רעלים על פי חוק.


במסמך שהוציא משרד הבריאות בספטמבר 2016, קובע המשרד, חד משמעית כי הפקת הקונדנסט ואחסונו עשויים לחשוף את העובדים באזור ואת הציבור למגוון רחב של סכנות בריאותיות. למרות זאת בישראל הקונדנסט אינו מופיע ברשימת החומרים אשר עבורם נדרש מרחק הפרדה ממוקדי אוכלוסייה.

מהו הקונדנסט? צפו בסרטון קצר הממחיש בצורה פשוטה וברורה מהו החומר ומהן הסכנות הטמונות בו

מהן ההשלכות של אחסון הקונדנסט בקרבת אוכלוסיה?

מכיוון שהקונדסנט מכיל ריכוזים גבוהים של מרכיבים מזהמים נדיפים הוא נחשב כמקור זיהום גדול בהרבה בהשוואה לנפט גולמי רגיל.

עקב הנדיפות הגבוהה של רכיביו, אחסון הקונדנסט לכשעצמו ישחרר כמות גבוהה של אדים רעילים באזורים המאוכלסים אשר יפגעו בבריאותם של אלפי תושבים.

מכלל מרכיבי הנפט, הבנזן נחשב כמסוכן ביותר עם השלכות קשות על בריאות האדם.

הקונדנסט המופרד מהגז הטבעי עובר תהליך של ייצוב, שבמהלכו דווקא עולה ריכוז הבנזן בתערובת, המכתיב  במקרה של קונדנסט עלייה בפליטות הבנזן. 

הקונדנסט המופק מאוחסן במיכלים ייעודיים הפולטים באופן קבוע בנזן ושאר חומרים אורגנים נדיפים ומזהמי אוויר.

הפליטות מתקיימות בעקבות:

  • שינויים בלחץ הנוזל
  • שינויים בגובה הנוזל
  • עקב מילוי וריקון המיכל
  • עקב שינויי טמפרטורה במהלך היממה

שינויי טמפרטורה הם משמעותיים מאד בישראל וכתוצאה מכך צפויה בישראל פליטה גבוהה יותר של מזהמים, יחסית למדינות אחרות.

ממחקר שבחן את אחסון הקונדנסט נמצא כי גם במיכלים אטומים הנמצאים תחת בקרה קפדנית נמצאו פליטות לא מבוטלות של חומרים אורגנים נדיפים ביניהם בנזן.

על מי תשפיע הצבת מיכל הקונדנסט באתר "חגית"? מי ייחשף לסיכונים ולסכנות הנובעים מהחומר שיאוחסן במיכלים.

האם אחסון קונדנסט בקרבת אוכלוסיה הוא צעד הכרחי?

בפברואר 2017 פורסמה חוות דעת של ד"ר צור גלין, הממונה על אגף איכות האוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה.

בחוות הדעת נקבע כי אין להקים מיכל לאחסון קונדנסט בקרבת תושבים, שכן מיכל כזה עתיד לפלוט בנזן בריכוזים החורגים משמעותית מהמותר בתקן ולסכן את התושבים.

יתירה מכך, גם על פי חוות דעת של מומחים בתחום (פרופ' יועד צור ופרופ' רפי סמיט מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון):

הקמת מיכלי אחסון של קודנסנט מיותרת, ואין הגיון הנדסי או סביבתי להקים מכלים כאלה באתר חגית.

לפיכך, תמוהה מאוד ההמלצה של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה להקים את המיכל באתר "חגית" הנמצא בלב אזור מאוכלס.

רוצים לחיות

לא נהפוך לקורבן של תעשיות הגז והנפט!