הרקע למאבק הנוכחי- השתלשלות העניינים

הקדמה

הרקע למאבק הנוכחי מתחיל בתוצאות והחלטות שהתקבלו במאבק הקודם שהסתיים בדצמבר 2015.

להלן פרושה לפניך השתלשלות העניינים במהלך המאבק הקודם בציוני דרך נקודתיים ותאריכיהן.

2008-2010

חברת "נובל אנרג'י" מנסה לקדם תוכנית מתאר להקמת מתקנים לטיפול בגז הגולמי בחוף דור.

ישובי החוף ובעיקר ישובי מ.א חוף הכרמל וזכרון יעקב נאבקים נגד התוכנית.

ב 5.8.10 פוסק בג"ץ שלא ראוי שחברת "נובל אנרג'י" שהיא בעלת אינטרסים כלכליים תכין את התוכנית, אלא המדינה. (בג"ץ 2293/10, בג"ץ 4687/10).

"...מוצא בזאת צו על תנאי כנגד המועצה הארצית לתכנון ובניה המורה לה ליתן טעם מדוע לא תימנע מלהמשיך וליתן בידי חברת נובל אנרג'י את הסמכות שהוקנתה לה לצורך הכנתה של תוכנית המתאר תמ"א 37/ח כאמור בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 7.7.09"

3.2011

בעקבות ההכרזה על מאגרי הגז הטבעי שהתגלו מול חופי ישראל כ"תגליות" לאומיות, הורתה המועצה הארצית לתכנון ובנייה על הכנת תכנית מתאר ארצית לקבלת גז טבעי גולמי ולטיפול בו עד כניסתו אל מערכת ההולכה הארצית.

2011-2012

בעקבות החלטת בג"ץ, המועצה הארצית לתכנון ובניה (המדינה) מתחילה לתכנן את תכנית המתאר מתוך כוונה להקים את מתקני הטיפול בגז הגולמי ברצועת חוף דור.
מועצה אזורית חוף הכרמל מארגנת קואליציה של 1- רשויות בצפון ומגישים ביחד עתירה לבג"ץ. ב- 23.8.12 העתירה נדחית על ידי בג"ץ בנימוק שהעתירה מוקדמת מאחר שתהליך אישור תוכנית המתאר עדיין לא הושלם.

27.11.12

המועצה הארצית לתכנון ולבניה מחליטה לבחור באתר "חגית" כמתחם יבשתי להמשך תכנון. ההחלטה התקבלה בניגוד לתסקיר והמלצות המתכננים.

הנימוק בהחלטת הוועדה - "..הסמיכות לתחנת הכוח מאפשרת יצירת מתחם תשתית על במקום מיטבי מבחינה מרחבית וריחוק מפיתוח עתידי."

24.3.13

מטה כרמל-מנשה ועיריית יקנעם מגישות עתירה לבג"ץ (בג"ץ 2269/13) וגם מועצה אזורית מגידו (בג"ץ 2630/13).

העתירות כנגד:

המועצה הארצית לתכנון ובניה, ממשלת ישראל, שר האנרגיה והמים, מ.א חוף הכרמל, מ.מ זכרון יעקב, מ.מ פוריידיס, מ.א עמק חפר, השר להגנת הסביבה.

 

2013 - 2014

מתבצעות פעולות של התארגנות חברתית, מחאה חברתית, עבודת חוקר ודוחות מקצועיים ומוגשות חוות דעת שונות לגבי אחסון וטיפול בקונדנסט ביבשה.

יוני 2014

המועצה הארצית לתכנון ובניה דנה בהמלצותיו המגבילות של החוקר והשגותיו לתוכנית תמ"א 37/ח, דוחה את מרבית ההמלצות ומאשרת את התוכנית.

22.10.14

הממשלה מאשרת את תוכנית תמ"א 37/ח על פי המלצת המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

22.10.14

מוגשת עתירה נוספת לבג"ץ על ידי:

עיריית יקנעם, העמותה להגנת הסביבה כרמל - מנשה, תושבי רמות מנשה, מ.א מגידו, מ.א עמק חפר, מ.א חוף הכרמל, מ.מ זכרון יעקב, עיריית חדרה.

(בג"ץ 7737/14, בג"ץ 8077/14, בג"ץ 8079/14)

22.12.15

בג"ץ אישר את תוכנית המתאר להקים מתקני טיפול בגז גולמי , הן בחגית והן בעמק חפר וגם ב-2 מתחמים ימיים.

בג"ץ קבע שיש לתת עדיפות להקמת המתקנים בים וחייב להביא את תמהיל המתקנים להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

"...מצאנו כי תמ"א 37/ח צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות שביקשו העותרים להציב בדרכה למעט בשני עניינים: הצורך באישור המועצה הארצית לתמהיל הפיתוח ואי עיגונה של החלטת המועצה הארצית ליתן עדיפות לטיפול מרבי בים בהוראות התוכנית." (מתוך החלטת בג"ץ)

5.4.16

המועצה הארצית לתכנון ובניה מאשרת תמהיל, אשר כולל רק טיפול בים על גבי אסדה. בתמהיל שהוגש לא מוזכר אחסון קונדנסט במיכל ב"חגית".

במועצה הארצית מתקבלת החלטה ובין השאר נקבע - "...מהאסדה  יוזרם הקונדנסט המטופל בצנרת ייעודית עד לנקודת חיבור למערכת צנרת דלקים קיימת באזור מחצבת עין איילה. הזרמת הקונדנסט ואחסונו יתבצעו תוך שימוש במערכות תשתית דלק קיימות או בצנרת ייעודית מקבילה לצנרת דלקים או גז טבעי קיימת ומאושרת." (סעיף 2.5.1 - הובלת הקונדנסט למערכת דלקים קיימת, במסמך ההחלטה).

10.5.16

חברת "נובל אנרג'י" מגישה "מסמך עקרוני" על פי תמ"א 37/ח לרשות רישוי גז בוועדה המחוזית בחיפה. במצגת המסמך מופיעה ההתייחסות להקמת מיכל קונדנסט ה"חגית" בכחלק ממערך פינוי הקונדנסט.

במסמך זה מופיע לראשונה מיכל גיבוי לאחסון קונדנסט באתר "חגית".

30.10.16

חברת "נובל אנרג'י" אשר אמורה להפעיל את קידוח גז "לוויתן" מוציאה מסמך בשם "פרוייקט לוויתן, פרשה טכנית, מערכת פינוי קונדנסט". על פי מסמך זה, חברת נובל אנרג'י איננה זקוקה למיכל גיבוי לאחסון קונדנסט באתר "חגית".

 

 

לא נהפוך לקורבן של תעשיות הגז והנפט!