כרמל-יקנעם-מגידו רוצים לחיות

תושבי הישובים בכרמל, יקנעם ומגידו רוצים לנשום אוויר נקי!

במסגרת תמ"א 37/ח , תוכנית מתאר ארצית - קבלה וטיפול בגז טבעי, התקבלה החלטה ועל פיה, הקונדנסט אשר מופרד בתהליך זיקוק הגז יוזרם בצנרת מאסדות הקידוח שנמצאות בים אל היבשה ויאוחסן במיכל ענק שיוקם באתר "חגית" ליד צומת אלייקים הסמוך ליקנעם.

מוזמנים לעקוב אחרינו

אחסון קונדנסט באזור "חגית" מהווה סכנה לבריאות הציבור, לביטחונו ולבטיחותו.

חשופים לסכנות אלו כל תושבי המרחב, הכולל את ישובי מועצה אזורית חוף כרמל, יקנעם עילית, ישובי מועצה אזורית מגידו, דליית-אל-כרמל, עוסאפיה והמשתמשים בעורקי תחבורה ארציים מרכזיים: כביש 70 וכביש 'חוצה ישראל' (כביש 6) באזור מחלף 'עין תות'.


הקונדנסט הינו חומר מסוכן מאוד ומוגדר כך על פי חוק "חומרים מסוכנים, התשנ"ג (1993)" והוא חומר נדיף, נפיץ ודליק בעל השפעות על הסביבה ויצורים חיים (בני אדם ובעלי חיים) המצויים בסביבתו.

דו"ח משרד הבריאות אשר פורסם ב- 25/9/2016 מפרט את הסיכונים הבריאותיים של הקונדנסט ובין השאר מצוין בדו"ח-"...קונדנסט עלול להכיל בנוסף לתרכובות פחממניות קלות גם חומרים רעילים נוספים כגון ... מתכות כבדות וחצי כבדות בפרט ...כספית, ארסן ועופרת, בנזן ואף חומרים רדיואקטיביים."

מסמך מפורט שהופק ופורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה בחודש ספטמבר 2016 מפרט בתוכו את כל הסיכונים, הכללים והאסדרות שנעשות בעולם עם החומר המסוכן הזה.

האם אנחנו רוצים עתיד כזה?

אחסון הקונדנסט באתרים ביבשה, יחשפו את הציבור לחומרים רעילים 

החומר האורגני בנזן המצוי בקונדנסט הינו נדיף ביותר וידוע כחומר מסרטן.

עצם החשיפה לבנזן עלולה להביא להשפעות מסוכנות על הבריאות, חלקן בטווח הקצר, כגון- צריבות בעיניים, קשיי נשימה, כאבי ראש ובחילות וחלקן לטווח הארוך, כגון- פגיעה בכבד, בכליות , בפוריות, בעוברים ובמערכת העצבים המרכזית, לסרטן, לפגיעה במערכת החיסונית ואף למוות.

 

איום הקמת "מפרץ חיפה 2" באתר חגית

הזרמת ושינוע קונדנסט לאזור כרמל-יקנעם-מגידו ואחסונו באתר "חגית" יהיו שלב ראשון בשרשרת להקמת אזור תעשייה ומפעלים פטרוכימיים באזור.

באתר "חגית" מייעדים כ-250 דונם לתעשייה פטרוכימית. בנוסף קיימת אפשרות להקים קריה פטרוכימית על עוד 2000 דונם נוספים מסביב.

 

סיכון גבוה לזיהומי קרקע ומי תהום

צנרת הקונדנסט מתוכננת לעבור בסמיכות לקו קידוחי מי השתיה מהם ניזונים כל תושבי האזור, בניגוד מוחלט להנחיות משרד הבריאות

הקונדנסט ידוע כחומר רעיל ונדיף במיוחד, ולכן בהטמנת צנרת קונדנסט ארוכה ביבשה, מחוף דור ועד אתר "חגית", קיים סיכון לדליפה ובשל כך פוטנציאל גבוה לזיהום קרקע ומי תהום, תוך סיכון הישובים והתושבים, המתגוררים לאורך התוואי.

רוצים לחיות

בריאותנו ובריאות ילדינו חשובה מספיק כדי להצטרף למאבק

לא נהפוך לקורבן של תעשיות הגז והנפט!